Technologie

Dotace na nákup výrobních strojů mohou získat malé podniky v podporovaných regionech ČR.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Díky dotačnímu programu Technologie mohou české podniky získat dotace na nákup nových výrobních strojů. Dotační podpora je cílena na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků po celé České republice, mimo území hl. města Prahy.

 • Na co lze čerpat: Nákup strojů a zařízení
 • Kdo může čerpat: Malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,1 - 20 mil. Kč
 • Procent podpory: až 45 %

Kdo může dotaci získat

 • malé a střední podniky působící zejména ve zpracovatelském průmyslu
 • podniky i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí

Kolik získáte

 • 1 mil. Kč až 20 mil. Kč
Procentuální výše dotace je určena velikostí podniku:
 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých nákladů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých nákladů

Na co se dotace vztahuje

 • nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu
 • výdaje na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a výdaje na SW, programy, data, databáze v rámci projektu

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů / případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.