Vysokorychlostní internet

Dotace na projekty zlepšující pokrytí vysokorychlostním internetem v oblastech, které nejsou z tržního hlediska atraktivní.

program se připravuje otevřen od 3/2019

Dotace umožní podnikům modernizování, rozšiřování, případně i novou výstavbu infrastruktury, která umožňuje vysokorychlostní přístup k internetu.

 • Na co lze čerpat: výstavba pasivní části přístupové sítě NGA
 • Kdo může čerpat: malé, střední a velké podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,5 - 200 mil. Kč
 • Procent podpory: maximálně 75 %

Kdo může dotaci získat

 • fyzické a právnické osoby podnikající v telekomunikacích,
 • podpořeny dotací budou takové projekty, které připojí k internetu lokality, ve kterých žádný poskytovatel neumožňuje dosažení reálné rychlosti alespoň 30 Mbit/s a který by do roku 2020 zajistil stabilní připojení min. 100 Mbit/s. Zároveň není pravděpodobné, že by v nich do tří let nějaký poskytovatel vybudoval infrastrukturu pro poskytování této služby. O které lokality se jedná, naleznete v odkazu mapy níže (dále zvolte svoji obec/město a objeví se tabulka s informacemi o pokrytí lokality). Lokality s bílým podbarvením jsou předmětem podpory.  

Na co se dotace vztahuje

 • stavební a inženýrské práce spojené se síťovou infrastrukturou,
 • infrastruktura inženýrských sítí,
 • kabelovody,
 • nenasvícená vlákna,
 • rozvodné skříně,
 • vybudování přístupových sítí nové generace (sítě NGA),
 • projektová dokumentace a příprava území.

Základní podmínky a cíle programu 

Dotační podpora z programu Vysokorychlostní internet se týká projektů realizovaných mimo území hl. města Prahy. Cílem programu je podpora budování sítě nové generace (NGA) v lokalitách, ve kterých dosud není tento přístup dostatečně zajištěn.

Splňujete požadavky žadatele?

 • máte povolení od ČTÚ k vykonávání činnosti v oblasti elektronických komunikací,
 • Potenciál zasíťovat alespoň jednu z navržených intervenčních oblastí včetně řešení stavební administrace,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.