Programy pro vaši firmu

Vašemu filtru odpovídá 32 programů
  • OPPIK

    Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) poskytne v období 2014–2020 podnikatelům dotaci na výzkumné a vývojové aktivity, na nové výrobní stroje, rekonstrukce nemovitostí, mzdy zaměstnanců, informační technologie i na rozvoj malých a středních podniků.

  • OPŽP

    Operační program Životní prostředí (OPŽP) se zaměřuje na soukromé i veřejné subjekty a podporuje jejich projekty na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí v ČR.

  • TAČR

    Technologická agentura ČR (TAČR) vznikla v roce 2009 za účelem podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a českými podnikateli. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

  • Investice do zemědělských podniků

    Podnikáte v zemědělství a chcete investovat do svého podniku? Pak je tento program určen právě pro vás.

  • Investice do nezemědělských činností

    Podnikáte v zemědělství a chcete investovat do nezemědělské činnosti? Pak je tento program určen právě pro vás.

  • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

    Dotace je zaměřena na podporu investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh a která umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií.

  • Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

    Dotace je zaměřena na rozvoj inovací zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové zlepšené produkty, postupy nebo technologie.

  • Aplikace

    Čerpejte dotace pro podnikatele na výzkumné a vývojové aktivity, a to až do výše 40 milionů Kč.

  • Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

    Dotační program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

  • ICT a SS - centra sdílených služeb

    Sjednoťte firemní procesy a získejte dotaci na mzdy svých zaměstnanců.

  • ICT a SS - datová centra

    Cílem programu je podpořit budování datových center.

  • ICT a SS - vývoj SW

    Podniky v IT mohou získat dotaci až 45 % z nákladů na superhrubé mzdy programátorů a dalších specialistů v IT, sekundárně pak na nájem kanceláří a expertních služeb souvisejících s vývojem SW.

  • Inovace

    Získejte dotace z EU na pořízení nových výrobních strojů určených k zahájení výroby inovovaných produktů či odstartování nových výrobních procesů.

  • Marketing

    Získejte až 4 mil. Kč na účast vašeho podniku na mezinárodních veletrzích a výstavách.

  • Nemovitosti

    Program pro malé a střední podnikatele, kteří plánují rekonstrukce svých podnikatelských prostor.